Ghiță S Cover Image
User Image
Trage pentru a repoziționa coperta

,, În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipseşte niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul şi să fim în cele din urmă zdrobiţi sub poveri şi întristare. Cu toate că acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinţei poate auzi glasul Lui, zicând: „Nu te teme; căci Eu sunt cu tine“. „Eu sunt cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor.“ (Apoc. 1, 18). Am suferit întristările tale, am trecut prin luptele tale, am dat piept cu ispitele tale. Cunosc lacrimile tale; şi Eu am plâns. Cunosc chiar şi durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi că eşti singur şi părăsit. Deşi suferinţa ta nu mişcă nici o coardă sensibilă în vreo inimă de pe pământ, priveşte la Mine şi vei trăi. „Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile; dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine“ (Is. 54, 1. HLL 483.2 "

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !

,, Acum, nu-i aşa?, strigi la Mine: „Tată! Tu ai fost Prietenul tinereţii mele!? Îşi va ţine El mânia pe vecie? O va păstra El întotdeauna?” Iată, aşa ai vorbit, şi totuşi ai făcut lucruri nelegiuite cât ai putut!'... Eu ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Dar nu s-a întors ... " ( Ieremia 3 )

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !

O fată mi-a pus următoarea întrebare: ,, Ce te face să crezi în existența lui DUMNEZEU ? ". Voi ce răspundeți la întrebarea aceasta ??

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !
  • 198 postări

  • Bărbat
  • 19-10-1975
  • Locuiește în România