Ghiță S Cover Image
User Image
Trage pentru a repoziționa coperta

An Nou Binecuvântat !! DUMNEZEU să vă călăuzească pașii în anul 2021 !!!

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !

,, Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei... Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” ( Luca 2: 6,7,10-14 ).

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !
  • Bărbat
  • 19-10-1975
  • 229 postări

  • Locuiește în România