Delia Cover Image
User Image
Trage pentru a repoziționa coperta
Categorie: Religie
S-au înscris 86 membri
Categorie: Educație
S-au înscris 41 membri
Filme crestine Profile Picture
Categorie: Filme și animație
72 urmăritori

@Cuvântul
"Sfinţește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul." Ioan 17:17

"Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaște adevărul , și adevărul vă va face slobozi." Ioan 8:31‭-‬32

"Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’ " Matei 4:4

"De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă." Matei 7:24

"Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoașteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." Matei 22:29

"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună." 2 Timotei 3:16‭-‬17

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta!

M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea.
Habacuc 2:1

Profetul Habacuc a înțeles că rugăciunea este un dialog. El și-a spus plângerea înaintea Domnului și acum așteaptă răspuns, fără să se îndoiască de faptul că Dumnezeu îi va vorbi clar, pe înțelesul său, dar la timpul Lui.

El s-a dus ”la locul de strajă”; acolo îi va vorbi Dumnezeu. Astăzi ne închinăm în duh și în adevăr. (Ioan 4:24) Nu mai există un loc delimitat de coordonate spațiale, dar oriunde alegi să îți pleci genunchii, pleacă-ți și inima.
Nu ne mai urcăm pe ziduri, cum făcea profetul, dar ne înălțăm rugăciunile și zilele de post la cer, în veghere.

Roagă-te, așteaptă, ascultă. Și bucură-te în Dumnezeu. :white_heart:
#rugaciune

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta!