De ce textele din Matei 22:35-40 si Luca 10:25-28 sunt numite de majoritatea crestinilor Legea Nouă?? Aceste porunci le gasim si in Vechiul Testament: Levitic 19,18 : ,,... Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.''... Deuteronom 6,5 : ,,Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.''....Deut. 10,12 : ,,Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.''

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta!