Daniela Miron Cover Image
User Image
Trage pentru a repoziționa coperta

Care e diferența între a fi fericit și a fi mulțumit?

Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !

Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea! 2 Israel să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“ 3 Casa lui Aaron să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“ 4 Cei ce se tem de Domnul să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“ 5 Din necaz am strigat către Domnul şi Domnul m-a scos la loc larg. 6 Domnul este de partea mea; de aceea nu mă voi teme. Ce-mi poate face un om?! 7 Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu. De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc. 8 Mai bine să cauţi scăparea la Domnul, decât să te încrezi în om. 9 Mai bine să cauţi scăparea la Domnul, decât să te încrezi în cei mari. 10 Toate neamurile mă înconjurau, dar le-am nimicit în Numele Domnului. 11 Mă încercuiau, da, mă împresurau, dar le-am respins în Numele Domnului. 12 Mă împresurau ca nişte albine, dar au fost stinse ca un foc de paie: le-am respins în Numele Domnului. 13 Eram împins cu putere, ca să cad, dar Domnul m-a ajutat. 14 Domnul este tăria şi pricina cântării mele; El mi-a fost mântuirea. 15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire se înalţă din corturile celor drepţi; dreapta Domnului aduce izbânda. 16 Dreapta Domnului este înălţată; dreapta Domnului aduce izbânda. 17 Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului. 18 Domnul m-a disciplinat aspru, dar nu m-a dat morţii. 19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii, ca să intru să-L laud pe Domnul! 20 Aceasta este poarta Domnului; cei drepţi intră pe ea. 21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns şi mi-ai dat izbăvire. 22 Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit piatra din capul unghiului. 23 Domnul a făcut acest lucru. El este o minune în ochii noştri. 24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o, pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea. 25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne! Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă! 26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului ! Vă binecuvântăm din Casa Domnului. 27 Domnul este Dumnezeu şi El ne luminează. Legaţi cu funii jertfa şi aduceţi-o până la coarnele altarului! 28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda! Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa! 29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea! Psalmul 118

image
Intră pe site pentru a aprecia, distribui sau comenta !
  • 264 postări

  • Femeie
  • 10-04-1979
  • Locuiește în România
  • Suceava, Județul Suceava, România